IKC De Rank wordt uitgebreid

Wellicht heeft u het al in de media vernomen: het pand van IKC De Rank wordt uitgebreid. De uitbreiding is nodig wegens een toename van het aantal kinderen. We zijn blij dat we hun in het nieuwe schooljaar een plek kunnen bieden! 

Twee klaslokalen en een bso-groep erbij
Aan de zuidzijde van het pand wordt een extra verdieping gerealiseerd. Basisschool De Rank krijgt hier een extra klaslokaal en bso De Rank een extra bso-groep. De bso-ruimte zal tevens door de school als handvaardigheidsruimte worden gebruikt. Ook zal op de begane grond een herschikking van ruimtes plaatsvinden, waardoor hier een tweede extra lokaal voor de school kan worden gebouwd. 

In de afbeeldingen ziet u een tekening van de nieuwe situatie (met aanbouw) en de bestaande situatie (zonder aanbouw). 

Planning
Na Koningsdag start bouwbedrijf A. Tuin met de uitvoering. De heiwerkzaamheden vinden plaats op woensdag 29 april en zullen die dag ook worden afgerond. De geluidoverlast zal minimaal zijn, omdat het heisysteem in een trillingsarme schroefinjectiepaal wordt uitgevoerd. 

We zullen tijdens de bouw enige overlast ervaren, maar het bouwbedrijf probeert waar mogelijk rekening te houden met de kinderen. 

Mail aan ouders 

De ouders van ’t Schommeltje, De Trommel en bso De Rank hebben een mail ontvangen over de verbouw en wat dit betekent voor hen en hun kinderen.

Wij kijken uit naar de nieuwe situatie met een derde bso-groep! 

Het pand van IKC De Rank NA de aanbouw Het pand van IKC De Rank NA de aanbouw
Het pand van IKC De Rank VOOR de aanbouw Het pand van IKC De Rank VOOR de aanbouw