Samenwerking SKRS met ROC voor stageplaatsen nieuwe opleiding

ROC Kop van Noord-Holland biedt een nieuwe opleiding: pedagogisch medewerker voor het IKC. De school gaat mee met de omgeving, waarin het Integrale Kindcentrum (IKC) al meer in het zicht komt. SKRS Kinderopvang, die ook actief meegaat in deze ontwikkeling, bijvoorbeeld met IKC Groeneweg (http://www.skrs.nl/ikc_groeneweg), zal stageplaatsen aanbieden voor deze nieuwe opleiding.

De komst van integrale kindcentra is een grote ontwikkeling in het werkveld van kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. Er is steeds meer overeenstemming tussen wetenschappers en politici dat kinderen en ouders gebaat zijn bij kindcentra, waar wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. In een IKC werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten op gelijkwaardige basis samen, in één team, onder één leiding, en wordt het onderscheid tussen deze twee werelden steeds kleiner. De pedagogisch medewerker voor het IKC is de pedagogisch medewerker van de toekomst.

Pedagogisch medewerker voor het IKC
Bij de opleiding ‘pedagogisch medewerker voor het IKC’ worden leerlingen optimaal voorbereid op deze ontwikkeling. Ze worden opgeleid tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 met diverse extra’s. Zo lopen zij stage in zowel de kinderopvang als het basisonderwijs, zo veel mogelijk op plekken waar een IKC is gerealiseerd is/wordt. Daarnaast volgen zij lessen op school, maar ook praktijklessen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Ook hebben ze intervisiebijeenkomsten op school met begeleiders uit de praktijk. En een groot voordeel: ze hebben gegarandeerd een BBL-leerwerkplek in het derde studiejaar.

De opleiding is een BOL-BBL-variant: de eerste twee jaar ligt de nadruk meer op school (BOL) en het laatste, derde, jaar meer op de stage (BBL). De lessen worden gegeven op het ROC aan de Hofstraat in Schagen.

Vijf kinderopvangorganisaties
De nieuwe opleiding is tot stand gekomen door een samenwerking van het ROC Kop van Noord-Holland met vijf kinderopvangorganisaties: SKRS (Schagen), SKH (Hoorn), SKIK (Koggenland), Kappio (Anna Paulowna) en Kinderopvang Langedijk.

Interesse in nieuwe opleiding?
Heb je belangstelling voor deze opleiding? Neem dan contact op met de afdeling welzijn van ROC Kop van Noord-Holland, tel. 0223 611 262 of mail Marloes Vreugdenhil (mvreugdenhil@rockopnh.nl (mailto:mvreugdenhil@rockopnh.nl)).

Van links naar rechts Marga Hendriks (Kappio), Marjan Terpstra (SKH en Skik), Petra Roorda (ROC), Aad de Wit (ROC), Monique Mul (Kinderopvang Langedijk) en Mascha de Wit (SKRS) Van links naar rechts Marga Hendriks (Kappio), Marjan Terpstra (SKH en Skik), Petra Roorda (ROC), Aad de Wit (ROC), Monique Mul (Kinderopvang Langedijk) en Mascha de Wit (SKRS)